Světová treibballová zimní liga (WTWL) 2017-2018, zápas č.5, úroveň B, Barnie Sweape