Světová treibballová zimní liga (WTWL) 2017-2018, zápas č.7, úroveň B, Barnie Sweape