Vyhlášení výsledků, na třetím místě sestra Blackie