Většinou si jen hraji a dovádím, ale začínám také cvičit poslušnost