Entlebuch, salašnický pes, štěňata, chovatelská stanice, z Lesní zahrady, Barnie, Aisha, Stoklasa, Stoklasová, Stoklasovi

Treibball Challenge, podzim 2016 - jaro 2017

V období podzim 2016 - jaro 2017 jsme úspěšně absolvovali německý online treibballový kurz nazvaný Uzraubsziele - Treibball Challenge u Anji Jakob. Jak napovídá název Urlaubsziele, v kurzu jsme „objeli“ několik zemí, kam lidé jezdí rádi na dovolenou. Při plnění různých úkolů jsme se tak postupně vrátili na místa, která jsme v minulých letech navštívili během svých dovolených (USA, Španělsko, Řecko, Rakousko a Švýcarsko). Kurzu se zúčastnilo 25 různě vyspělých týmů, my jsme se přihlásili do nejvyšší kategorie TRB 3. V každé zemi jsme museli splnit několik úkolů podle zadání (popis, schéma, instruktážní videa diferencovaná pro různě pokročilé týmy, u složitějších úkolů i návody „jak na to“). Všichni účastníci kurzu dokumentovali splnění úkolů formou videí. Měli jsme možnost vidět videa všech ostatních účastníků a ve skupině probíhala bohatá a velmi zajímavá diskuse. Úkoly byly nápadité a Anja nám během kursu představila treibball v jeho pestrosti a bohatosti. Z rovného hřiště jsme se s míči vypravili do členitých přírodních terénů a zahrnutí práce s mnoha různými prvky rozšířilo naše treibballové možnosti, ale právě toto byla oblast, kde jsme měli největší slabiny a museli jsme hodně dohánět. Během kurzu se zásadním způsobem zlepšila dálková ovladatelnost našich fenek, treibball se pro nás stal mnohem zajímavějším a získali jsme řadu zahraničních treibballových přátel. Určitě se zúčastníme i příští Treibball Challenge.

První navštívenou zemí byly USA. Po přesně zadaném pozicování na hvězdě z Chodníku slávy následovala „volná disciplína“, kde psi museli prokázat schopnost pracovat s míči nejen na rovném hřišti, ale i v obtížnějším členitém terénu připomínajícím Grand Canyon.

Druhou navštívenou zemí bylo Španělsko. Prvním úkolem byla Paella připravená ze zadaného sortimentu prvků. Základní princip byl pro všechny výkonnostní třídy stejný, počet prvků i velikost kruhu se lišily podle třídy. Jako koření měl každý použít prvky dalších psích sportů, kterým se věnuje. My jsme využili prvky poslušnosti. Druhým úkolem byla korida podle instruktážního videa. Úkol byl opět pro všechny třídy stejný, lišil se počtem míčů a vzdálenostmi.

Třetí zemí, kterou jsme navštívili, bylo Řecko. Dvoukolová „plavba“ po Kykládách, kde byl předepsán pohyb mezi targety a míči na větší vzdálenost, nám dala docela zabrat. Vzhledem k tomu, že jsme v minulosti pracovali hlavně s míči, museli jsme je trochu „odmagnetizovat“. Navíc bylo třeba pracovat pomalu a v klidu, což byl pro naše temperamentní fenky také tvrdý oříšek. Po zvládnutí tohoto úkolu se ale dramaticky zlepšila jejich dálková ovladatelnost.

Čtvrtým tématem v Urlaubsziele – Treibball Challenge bylo lyžování v rakouských Alpách. Prvním úkolem byl slalom různé obtížnosti podle zvolené třídy. Při slalomu hodně záleželo na orientaci psovoda na trati a jeho schopnostech provést psa optimání drahou. Zatímco Milan s Bárou zvládli úkol snadno, já se svojí špatnou prostorovou orientací jsem na trati Aishe spíše překážela a občas byl náš slalom paralelní. Druhým úkolem byli sněhuláci jako zábava po lyžování.

Po původně avizovaných čtyřech destinacích následovala jako bonusový úkol destinace pátá – Švýcarsko. Tématem byl den na horské pastvině. Naše fenky se tak vrátily do své domoviny a ke své přirozené práci s kravami. Prvním úkolem bylo vyhnání stáda na pastvu v určitém pořadí a bylo možné si vybrat, zda bude dobytek vyháněn ze stájí (boxů), nebo z otevřeného prostoru. Ke splnění prvního úkolu jsme využili prvky z naší přípravy na závody v Pesoparku (hra Schované míče). Splnění druhého úkolu – hlídání stáda na pastvě a jeho obíhání zleva/zprava/dokola – bylo pro nás těžší a trvalo nám dlouho, protože při práci na větší vzdálenost jsme nevystačili s původní povelovou technikou a museli jsme ji změnit. Poslední úkol – vyhledání zatoulaných krav a jejich zahnání domů byl pro nás snadný, neboť Aisha a Barnie po tréninku "uklízí" míče a vítr je občas schová za keře a fenky je musí hledat.

© Stoklasovi, 2012